(0222) 335 0580 / 5862 Çocuk Üniversitesi Sekreterliği

Sanat

Yard. Doç. Dr. Halit Turgay ÜNALANSanat Alan Koordinatörü

Çağdaş üniversitelerde, sanat, spor ve bilim iç içe yer almaktadır. Üniversite çatısı altında, bilimsel olan ile yaratıcı olanın birliği yeni düşünme boyutları açmaktadır. Günümüz üniversite anlayışının bir diğer özelliği de toplumla bütünleşme arayışı içinde olmasıdır. Dolayısıyla Anadolu Üniversitesi, Çocuk Üniversitesi'nin anlayışını bu düşünceler belirlemiştir.

Sanat programlarının amacı kentimizden, ülkemizden ve dünyanın değişik yerlerinden çocuklara ulaşarak, onların üniversite ortamında farklı sanat disiplinleri ile tanışmalarını sağlamaktır. Çocukların, sanatın büyülü ve zengin dünyasını ile ilişki kurarak yeni ifade yollarını keşfetmeleri için olanak sağlamak Çocuk Üniversitesi'nin temel amacıdır. 2010 Ağustos'unda açılan ilk sanat programı "Yaratıcı Drama Atölyeleri" olmuştur. Program Doç. Dr. Mustafa Sekmen ve Drama Lideri Ayşe Sezer tarafından düzenlemiş ve yürütülmüştür. Üç ayrı yaş grubuna, üç atölye açılmış ve 10 gün süren programdan 56 çocuk mezun olmuştur. Bu yıl

Yaratıcı Drama Atölyeleri'nin yanı sıra resim, seramik, fotoğraf sanatı alanlarında programlar açılması için hazırlıklar yürütülmektedir. Elbette gelecek yıllarda bunlara diğer sanat alanlarının eklenmesi için çabamız sürecektir.

Sayfa Başına Git