(0222) 335 0580 / 5862 Çocuk Üniversitesi Sekreterliği

Spor

Yard. Doç. Dr. Veli Onur ÇELİK Spor Alan Koordinatörü

Üniversiteler; toplumu eğitmek, rehber olmak, araştırmak, keşfetmek, bilgi üretmek ve yaymak, evrensel bir bakış açısı kazandırmak gibi birçok görev ve sorumlulukların yanısıra çevre halkına ve çocuklarına spor yoluyla disiplinli, sağlıklı ve kaliteli yaşam alışkanlığı sağlanmasını amaçlamaktadır.

Anadolu Üniversitesi Çocuk Üniversitesi de; şehirde spor kültürünün oluşmasında, Eskişehir çocukları ve gençlerinin spor alışkanlıklarını kazanmasında, yeteneklerin tespiti sonrası şehir ve ülke sporuna kazandırılmasında görev ve sorumluluk üstlenmiştir.

Bu proje, ilk kez 2010 yaz aylarında Temel Spor Eğitimi ve İleri Spor Eğitimi programları ile tenis eğitimi adı altında uygulanmıştır. Bu yıl düzenlenecek olan Anadolu Üniversitesi Çocuk Üniversitesi projesinin sınırları biraz daha genişletilmiş olup, Temel Spor Eğitimi programı ve İleri Spor Eğitimi programı ile birlikte temel düzeyde basketbol okulu, futbol okulu, voleybol okulu ve tenis okulu açılacaktır. İleri Spor Eğitimi Programı ile basketbol okulu, futbol okulu, voleybol okulu ve tenis okulu başında öğrencilerin spor branşlarına ilişkin yeterlilikleri test edilecek (ön-test), sonunda ise, becerilerin ve motorsal özelliklerin gelişip gelişmediğine ilişkin son-test uygulanacaktır. Bu uygulama ile değişik spor branşlarında birçok yetenekli sporcunun kazanılacağı düşünülmektedir.

Sayfa Başına Git