(0222) 335 0580 / 5862 Çocuk Üniversitesi Sekreterliği

Vizyon - Misyon

Misyonumuz,

çeşitli yaş gruplarından çocuklara ve gençlere yönelik bilim, sanat, spor alanlarında programlar açarak,

  • çocuklara ve gençlere akademik ortam deneyimi kazandırmak,
  • onları sorgulamaya, yeni düşünceler üretmeye ve araştırmaya teşvik etmek,
  • bilimsel düşünme becerilerinin temellerini atmak,
  • bilim, sanat ve spor alanlarındaki yeteneklerini ortaya çıkarmak,
  • hayal gücünü ve duygularını sanat yardımıyla ifade etmesine yardımcı olmak,
  • meslek seçimlerinde yol göstermek,

ve bütün bunlar yardımıyla özgüven duygularını geliştirmektir.

 

Vizyonumuz,

Daha fazla öğrenciye ulaşarak, eleştirel düşünen ve sorgulayan, kendini ifade edebilen,   bilinçli bireyler yetişmesine ve bu sayede bilinçli toplum oluşmasına katkı sağlayan,  toplumsal refahın artması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde faaliyet gösteren bir merkez olmaktır.

Sayfa Başına Git